Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

6778 a53c 500
Reposted fromfungi fungi viasiara siara
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"

April 16 2018

0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viaAmericanlover Americanlover

April 08 2018

Reposted fromPoranny Poranny viabezkonserwantow bezkonserwantow

February 14 2018

6918 395d
Reposted frombanitka banitka viaAmericanlover Americanlover

February 08 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

January 24 2018

7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viabezkonserwantow bezkonserwantow

October 29 2017

3162 4d3a 500
1133 c55f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianewbeginning newbeginning
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viadobby dobby
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadobby dobby
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die vianewbeginning newbeginning
3576 74ec 500

watsonsdick:

Spooky Henderson‏ @sophendo

YES, I’ve already ‘grammed it, but look how much my dog loves Martin Freeman

(x)

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viadobby dobby
5495 5bc9 500
Reposted fromfurore furore vianoisetales noisetales
1379 6bd7
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
5306 59be 500
Reposted frommoai moai viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl