Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

5690 21c2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaamie amie
8471 d033 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaamie amie

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
6556 38c6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaamie amie

Deadline approaching faster than expected

May 18 2015

5789 e414

desemba:

sleepyhead

May 17 2015

Widmo Brockenu, widok z Trzech Koron na Tatry
Reposted fromkanusia kanusia viajustmess justmess
9230 b32e
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
8731 da98
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viajustmess justmess
7828 0306 500
friends for life
Reposted frombecurious becurious viashiawasedawa shiawasedawa
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viastepowywilk stepowywilk
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted fromFlau Flau viaOsorkonius Osorkonius
Zła wiadomość jest taka, że leci czas. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler

May 16 2015

Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaamie amie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl